MÉRCORES 20 Nov. 2019

Mércores O retorno

MÉRCORES 20 Nov   20:00h

»› Acto de recoñecemento da Semana de Cine Submarino Universidade de Vigo a Jorge J. Candán pola consecución do Campionato do Mundo de
Vídeo Submarino 2019

 

O RETORNO

Galicia. 5 min. Galego

Produción: J.J. Candán Producciones Dirección, imaxe, guión e montaxe: Jorge J. Candán Axudanta de cámara e mergullo: Pilar Barros Música: Daviz Morales

Retorno
O retorno

Sinopse

Hai 1112 anos que ningún ser humano habita o planeta Terra…

Hai séculos que a humanidade se viu obrigada a abandonar un planeta…,

ermo, contaminado, maltratado e demasiado cálido…

“O retorno” pretende enviar unha mensaxe de conservación do noso planeta. Unha mensaxe moi divulgada na actualidade, pero neste caso desde dun punto de vista e unha atmosfera completamente diferente. Nunha atmosfera futurista este traballo mostra un futuro imaxinario, desalentador e indesexable para a humanidade, pero sen deixar de reflectir a beleza e a biodiversidade dos ecosistemas mariños.

Sinopsis

Hace 1112 años que ningún humano habita el planeta tierra…

Hace siglos que la humanidad se vio obligada a abandonar un planeta…,

yermo, contaminado, maltratado, y demasiado cálido…

“El Retorno” pretende enviar un mensaje de conservación de nuestro planeta. Un mensaje muy divulgado en la actualidad, pero en este caso, desde de un punto de vista y una atmósfera completamente diferente. En una atmósfera futurista, este trabajo muestra un futuro imaginario, desalentador e indeseable para la humanidad, pero sin dejar de reflejar la belleza y biodiversidad de los ecosistemas marinos.

 

MÉRCORES 20 Nov  20:20 h

»› Documental

GUERREIROS DOS OCÉANOS

EUA: 47 min. Español
Produción: Enric Sala e Mark Bauman Guión: Arthur F. Binkowski, Geoff Luck, Jonathan Grupper e Neil Gelinas Imaxe: Manu San Félix et al. Música: Chrios Biondo, Ian Milliken, Lenny Williams e Mac Squier National Geographic

Sinopse

Nat Geo Wild segue loitando para apoiar as especies en perigo de extinción con «misión crítica». «Temos o poder de elixir. Pero o tempo para tomar esa decisión estásenos escapando. Aínda está nas nosas mans», afirma Sylvia Earle neste documental, que conta con expertos conservacionistas como Earle e Enric Sala. A recoñecida bióloga mariña de National Geographic é unha das voces cualificadas que, xunto a outros compañeiros, como o explorador residente da sociedade National Geographic, Enric Sala, alertan sobre a terrible situación dos nosos fondos mariños sen perder o optimismo e buscando solucións realistas e alcanzables para todos e todas. O biólogo mariño español lidera, ademais, o proxecto Pristine, unha aposta da sociedade National Geographic destinada a protexer enclaves mariños seriamente ameazados pola contaminación ou a pesca non-regulada. Para estes expertos, é esencial que a xente entenda que aínda é posible cambiar as cousas, e por iso embárcase nunha misión moi especial que o levará a Palau, un pequeno estado situado no océano Pacífico e composto por unhas 250 illas e illotes. Para moitas persoas trátase da «xoia do Pacífico», recoñecido como un dos grandes paraísos para o mergullo, pero é tamén todo un exemplo de boa conservación.

Sinopsis

Nat Geo Wild sigue luchando para apoyar a las especies en peligro de extinción con
“Misión Crítica”. “Tenemos el poder de elegir. Pero el tiempo para tomar esa decisión se nos está escapando”. Todavía está en nuestras manos, afirma Sylvia Earle en este documental, que cuenta con expertos conservacionistas como Earle y Enric Sala. La reconocida bióloga marina de National Geographic es una de las voces cualificadas que junto a otros compañeros, como el Explorador Residente de la Sociedad National Geographic, Enric Sala, alertan sobre la terrible situación de nuestros fondos marinos sin perder el optimismo y buscando soluciones realistas y asequibles para todos. El biólogo marino español lidera además el proyecto Pristine, una apuesta de la Sociedad National Geographic destinada a proteger enclaves marinos seriamente amenazados por la contaminación o la pesca no regulada. Para estos expertos, es esencial que la gente entienda que todavía es posible cambiar las cosas, y por eso se embarca en una misión muy especial que le llevará a Palau, un pequeño estado situado en el Océano Pacífico y compuesto por unas 250 islas e islotes. Para muchos se trata de ‘La joya del Pacífico’, reconocido como uno de los grandes paraísos para el buceo, pero es también todo un ejemplo de buena conservación.

MÉRCORES 20 Nov  20:50 h

»› Documental

SALVEMOS O NOSO MEDITERRÁNEO

España: 47 minutos. Español
Dirección: Manu San Félix Produción: Enric Sala e Mark Bauman
Guión: Graciela Almendral e Fernando González Imaxe: Manu San Félix, Aitor Lekue, Raul Vaquero e Joan Matorell Música: cortesía de Extreme Music
We Change AIE e Suco Films en colaboración con National Geographic

Sinopse

A posidonia oceánica é algo máis ca unha planta acuática: é a nosa principal fonte de osíxeno. E está a piques de desaparecer, o que deixa nunha situación (aínda máis) crítica o Mediterráneo, que xa alcanzou niveis récord de contaminación: concentra 1,25 millóns de fragmentos de microplásticos por quilómetro, tal e como indica o informe de WWF. Unha trampa do plástico. Unha clara ameaza para a fauna mariña e, en consecuencia, para a saúde humana. O biólogo Manu San Félix, que dedicou máis de trinta anos da súa vida a estudar e a loitar pola conservación do Mediterráneo, afonda na importancia de crear traballos como este para contribuír á concienciación do público espectador. «É a través do encontro con científicos e expertos como se poden analizar os principais problemas e ameazas, así como as posibles solucións para salvar o Mediterráneo.»

Sinopsis

La posidonia oceánica es algo más que una planta acuática: es nuestra principal fuente de oxígeno. Y está a punto de desaparecer, lo que deja en una situación (aún más) crítica al Mediterráneo, que ya ha alcanzado niveles récord de contaminación: concentra 1,25 millones de fragmentos de microplásticos por kilómetro, tal y como indica el informe de WWF. Una trampa del plástico. Una clara amenaza para la fauna marina y, en consecuencia, para la salud humana.El biólogo Manu San Félix, que ha dedicado más de 30 años de su vida a estudiar y luchar por la conservación del Mediterráneo, ahonda en la importancia de crear trabajos como este para contribuir a la concienciación de los espectadores. “Es a través del encuentro con científicos y expertos cómo se pueden analizar los principales problemas y amenazas, así como las posibles soluciones para salvar el Mediterráneo”.