MARTES 13 Nov. 2018

MARTES 13 Nov   20:00h

»› Documental

NUESTRO PLANETA AZUL

Gran Bretaña: 60 min. Español
Produción:
Miles Barton
Imaxe Submarina: Rod Clarke, Richard Wollocombe, Barrie Briton, Mateo Willis, Dan Beecham, Rob Whitworth, Craig Foster…  Música: Hans Zimmer, Jacob Shea e David Fleming  BBC Earth

Photographs copyright BBC NHU 2017

Sinopse

Os océanos están en perigo como nunca antes estiveron na historia da humanidade. Neste episodio coñeceremos os pioneiros que loitan para reverter esta tendencia. En Noruega, o científico e especialista en peixes Leif Nottestad ensinaranos como se recuperou o arenque que hai cincuenta anos estivo a piques de desaparecer debido á pesca intensiva. Pola súa parte, a bióloga mariña Eve Jourdan contaranos como desde 1982 as candorcas están protexidas neste país escandinavo, polo que contan cunha das poboacións máis grandes do mundo. Outras formas de contaminación son moito máis coñecidas: cada ano máis de 8 millóns de toneladas de plástico acaban no océano. Nas illas Xeorxias do Sur, a investigadora Lucy Quinn falaranos do impacto que ten este material nos albatros viaxeiros. Mentres, na costa leste dos Estados Unidos, os investigadores e investigadoras estudan as misteriosas mortes de golfiños novos; sospéitase que as toxinas artificiais do plástico poderían ser a causa principal.

Los océanos están en peligro como nunca antes lo han estado en la historia de la humanidad. En este episodio conoceremos a los pioneros que luchan para revertir esta tendencia. En Noruega, el científico y especialista en peces Leif Nottestad nos enseñará cómo se ha recuperado el arenque que hace cincuenta años estuvo a punto de desaparecer debido a la pesca intensiva. Por su parte la bióloga marina Eve Jourdan nos contará como desde 1982 las orcas están protegidas en este país escandinavo por lo que cuentan con una de las poblaciones más grandes del mundo. Otras formas de contaminación son mucho más conocidas, cada año más de 8 millones de toneladas de plástico acaban en el océano. En las islas Georgias del Sur, la investigadora Lucy Quinn nos hablará del impacto que tiene este material en los albatros viajeros. Mientras, en la costa este de Estados Unidos, los investigadores e investigadoras estudian las misteriosas muertes de delfines jóvenes, pero se sospecha que las toxinas artificiales del plástico podrían ser la causa principal.

MARTES 13 Nov   21:00h

»› Documental  

ANSIAO: Expediçao às profundezas

Portugal: 30 min. Portugués.
Dirección: Rui Guerra  Imaxe Submarina: Rui Guerra                                            Imaxe terrestre: Rui Guerra                                                                                         Música: Audionautix  

Photographs copyright RUI GUERRA

Sinopse

No fondo, debaixo da superficie, unha cova somerxida agarda para ser explotada. Un descenso vertical nun pozo de 45 metros de profundidade. Unha fractura subterránea chea de auga cristalina. Un equipo de vinte espeleólogos montaron unha expedición para avanzar máis no coñecemento desta cova somerxida. A súa existencia coñécese desde a década dos cincuenta, pero é o espeleólogo-mergullador João Neves quen conseguiu verdadeiramente iniciar a explotación desta cova. Así, en 2017 efectuouse a primeira «expedición pesada» para avanzar máis na explotación desta gruta. Este é o documental desa expedición profunda.

Lá no fundo, debaixo da superfície, uma gruta submersa aguarda para ser explorada. Uma descida vertical num poço com 45 metros de profundidade. Uma fractura subterrânea preenchida com água cristalina. Uma equipa de 20 espeleólogos montaram uma expedição para avançar mais no conhecimento desta gruta submersa. Conhecida a sua existência desde a década de 50, só mais tarde é que o espeleo-mergulhador João Neves, conseguiu verdadeiramente dar início à exploração desta gruta submersa, tendo-se em 2017 efectuado a primeira “expedição pesada” para avançar mais na exploração desta gruta. Este é o documentário dessa expedição profunda.