VENRES 22 Nov. 2019

venres 22 nov. O ocaso do rei

VENRES  22 Nov   20:00h

»› Documental

MAR, A ÚLTIMA FRONTEIRA: AZORES I

Portugal: 45 min. Portugués
Dirección: José Fragoso Idea orixinal, realización e produción: Nuno Sá
Imaxe: Nuno Sá, Jonathan Karlsson e Gonçalo Pôa Guión: Alexandre Borges
Audio: Billyboom Sound Design, Rui Pereira, Sara Godinho, Filipe
Capitao e Tiago Orato Atlantic Ridge Productions

Sinopse

O equipo de mergullo «Mar, a última fronteira» parte cara ás illas Azores para embarcarse nalgunhas das experiencias máis extremas que se poden experimentar no mar de Portugal. Desde a illa Faial descenderemos mil metros de profundidade, a bordo dun dos poucos submarinos do mundo capaces de resistir as presións extremas das augas abisais. Pero non nos detemos aquí, continuaremos mergullando co animal máis grande que o planeta Terra habitou, o colosal rorcual azul, e visitaremos a única reserva mariña voluntaria de Portugal na illa máis pequena dos Azores.

Sinopsis

El equipo de buceo “Mar, la última frontera” parte hacia las Islas Azores para embarcarse en algunas de las experiencias más extremas que se pueden experimentar en el Mar de Portugal. Desde la isla Faial, descenderemos mil metros de profundidad, a bordo de uno de los pocos submarinos del mundo capaces de resistir las presiones extremas de las aguas abisales. Pero no nos detenemos aquí, continuaremos buceando con el animal más grande que el planeta Tierra ha habitado, la colosal ballena azul y visitaremos la única reserva marina voluntaria de Portugal en la isla más pequeña de las Azores.

VENRES 22 Nov  20:50h

»› Documental

O OCASO DO REI

Asturias: 50 min. Español
Dirección: David Álvarez e Jorge Chachero Guión: David Álvarez
Imaxe: Jorge Chachero e David Álvarez Deseño musical e son: Marcos Cabal
Locución: Nuria Santos Documentazul S.L.

Sinopse

Entre todos os habitantes do río, o salmón espertou a atención dos seres humanos desde tempos inmemoriais, xa que mesmo aparece nas primeiras pinturas rupestres á beira de bisontes, cabalos e renos como proba da súa importancia desde a prehistoria.
Ao longo da historia, os salmóns foron pescados tanto no mar coma no río cando regresaban para reproducirse, e tras séculos de persecución e de destrución do seu hábitat, os sobreviventes daqueles magníficos animais sobreviven en menos dunha terceira parte dos ríos que ocuparon no pasado. No sur de Europa, no límite máis meridional da súa distribución natural, algúns deles aínda permanecen como un recordo vivente da última era glaciar, xunto a osos pardos e a pitas do monte.

Neste documental seguiremos os salmóns ao longo do seu incrible ciclo de vida, desde o seu nacemento ata a súa viaxe cara ao océano e o regreso ao río que o viu nacer, e falaremos da súa relación co ser humano, desde a antigüidade ata os nosos días.

Sinopsis

Entre todos los habitantes del río, el salmón ha despertado la atención de los hombres desde tiempos inmemoriales, ya que incluso aparece en las primeras pinturas rupestres al lado de bisontes, caballos y renos como prueba de su importancia desde la prehistoria.
A lo largo de la historia, los salmones han sido pescados tanto en la mar como en el río cuando regresaban para reproducirse, y tras siglos de persecución y de destrucción de su hábitat, los supervivientes de aquellos magníficos animales sobreviven en menos de una tercera parte de los ríos que ocuparon en el pasado. En el sur de Europa, en el límite más meridional de su distribución natural, algunos de ellos aún permanecen como un recuerdo viviente de la última era glaciar, junto a osos pardos y urogallos.

En este documental seguiremos a los salmones a lo largo de su increíble ciclo de vida, desde su nacimiento hasta su viaje hacia el océano y el regreso al río que lo vio nacer y hablaremos de su relación con el ser humano, desde la antigüedad hasta nuestros días.