XOVES 15 Nov. 2018

XOVES  15 Nov   20:00h

»› Documental

CÓMO SE HIZO PLANETA AZUL II

Gran Bretaña: 50 min. Español.

Produción: Orla Doherty, Rachel Butler e Sarah Conner
Imaxe submarina: Alfredo Barroso, Craig Foster, Crispian Abbott, Dan Beecham, Gail Jenkinson, Gavin Thurston, Richard Wollocombe…
Música orixinal: Hans Zimmer, Jacob Shea e David Fleming
BBC Earth

Photographs copyright BBC 2017

Sinopse

Descubriremos Como se fixo Planeta Azul II, unha ambiciosa produción da BBC gravada ao longo de catro anos, nos cales se realizaron máis de 125 expedicións en 39 países diferentes. Coñeceremos as persoas e os equipos que fixeron posible esta serie e compartiremos con eles as anécdotas da rodaxe: as dificultades ás que se enfrontaron ou a emoción de conseguir novos fitos científicos como descubrir novas especies ou alcanzar novos récords. Os equipos de gravación pasaron máis de 1500 días no mar gravando en todo tipo de hábitats: desde as nosas próximas costas ata as misteriosas profundidades abisais, desde os ateigados arrecifes de coral aos inhóspitos desertos submarinos.

Descubriremos cómo se hizo Planeta Azul II, una ambiciosa producción de BBC grabada a lo largo de cuatro años en los que se realizaron más de 125 expediciones en 39 países diferentes. Conoceremos a las personas y los equipos que han hecho posible esta serie y compartiremos con ellos las anécdotas del rodaje: las dificultades a las que se enfrentaron o la emoción de conseguir nuevos hitos científicos como descubrir nuevas especies o alcanzar nuevos récords. Los equipos de grabación pasaron más de 1500 días en el mar grabando en todo tipo de hábitats: desde nuestras cercanas costas hasta las misteriosas profundidades abisales, desde los atestados arrecifes de coral a los inhóspitos desiertos submarinos.

 

XOVES 15 Nov  20:50h

»› Documental

SEGREDOS DA MAREA

Galicia: 7 min. Galego.

Dirección, guión e realización: J. J. Candán Producciones
Imaxe: Jorge J. Candán
Música: David Morales

Secretos de la marea_© JJ. Candan .
                                                                                        Photograph copyright 2017 J. J. Candán 

Sinopse

Desde hai séculos Galicia está estreitamente vinculada co mar. A súa actividade pesqueira é un alicerce da súa sociedade, a súa economía e a súa gastronomía. Pero existe un valor moito menos coñecido e divulgado, a súa riqueza biolóxica. Galicia esconde baixo as súas augas moitas especies e comportamentos descoñecidos para o pobo galego, un verdadeiro tesouro biolóxico. Como se reproducen estas especies?, como loitan?, como se alimentan?

Desde hace siglos Galicia está estrechamente vinculada al mar. Su actividad pesquera es un pilar de su sociedad, su economía y gastronomía. Pero existe un valor mucho menos conocido y divulgado, su riqueza biológica. Galicia esconde bajo sus aguas muchas especies y comportamientos desconocidos para los gallegos, un verdadero tesoro biológico. ¿Cómo se reproducen estas especies?, ¿cómo luchan?, ¿cómo se alimentan?