XOVES 23 Nov. 2017

XOVES 23 Nov.  20:00h

Documental   SILUROS: AS QUENLLAS DO RÍO

Francia. 45 minutos. Español

Produción, guión e dirección: Bertrand Loyer  Imaxe subacuática: Jean Charles Granjon, Roberto Rinaldi e outros  Música: Samuel Safa  Produción:  National Geographic Channel/ Arte France

 

Sinopse

O siluro, que con ata 2,67 metros é o peixe de auga doce máis grande de Europa, está a evolucionar rápidamente a medida que coloniza novos ríos. Actualmente atópanse exemplares que mostran novos comportamentos, cores e tamaños. Especie invasora en ríos e pantanos españois, chegan a andar polos tres metros de lonxitude, son voraces e nos últimos anos adoitaron cazar animais que transitan polas beiras.

XOVES 23 Nov. 20:45h

Documental   MAREAS VERMELLAS

Galicia. 23 minutos. Galego

Dirección: Manuel E. Garci e Jorge H. Urcera  Guión: María R. Rei  Imaxe submarina: Manuel E. Garci e Jorge H. Urcera  Música orixinal: Virandeira folk Realización: Inxenia Audiovisual

© Manuel E. GarciAlmejo y Estrella

 Sinopse

No audiovisual Mareas vermellas preténdese esclarecer as diferencias existentes entre un episodio tóxico e unha marea vermella, ao mostrar a relación entre as condicións oceanográficas e a dinámica fitoplanctónica responsable da presenza de especies tóxicas e da acumulación de biotoxinas nos moluscos filtradores. O documental explica os tipos de biotoxinas detectadas, as especies de fitoplancto que as producen, así como as causas e os factores que determinan a aparición dos fenómenos tóxicos nas rías e as súas consecuencias sobre a explotación de moluscos bivalvos. Ademais, o audiovisual pretende achegar ao público o papel da comunidade científica na investigación de sistemas fiables de detección e métodos de análises exhaustivas que consigan a prevención ou a detección anticipada dos episodios tóxicos.